www.euia.cat | esquerra unida i alternativa
 Esquerra Unida i Alternativa
RSS
Actualitat
Nuet presenta dues proposicions no de llei pel control del comerç d'armes i pel desenvolupament del Pla de Drets Humans
El diputat d’ICV-EUiA en el grup de ‘L’Esquerra Plural’ ha recollit les peticions d’Amnistia Internacional de Catalunya a través de la regidora de la coalició roig i verda de Viladecans, Idoia Baixench
Divendres, 17 de febrer de 2012
Imprimir compartir, comunitats virtuals


En nom d’Amnistia Internacional de Catalunya, la regidora d'ICV-EUiA a l’Ajuntament de Viladecans, Idoia Baixench, va traslladar al diputat de la coalició roig i verda al Congrés, Joan Josep Nuet, la petició de presentar dues proposicions sobre el Control del Comerç d'Armes i el 2on Pla de Drets Humans (que trobareu en els documents adjunts).

Nuet les ha presentat com a proposicions no de llei en nom del grup IU, ICV-EUiA, CHA: L’Esquerra Plural. En la primera, que fa referència a la creació d’un Tractat Internacional sobre el Comerç d’Armes, el diputat d’esquerres insta al Govern a realitzar totes les gestions diplomàtiques necessàries per a garantir que aquest futur tractat inclogui:

- Una ‘Regla d’Or’ del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari que prohibeixi que s’autoritzi una transferència d’armes quan existeixi un risc substancial que les armes objecte de la transferència s’utilitzin per a cometre, o facilitar que es cometin, violacions greus del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari.

- Una cobertura exhaustiva que inclogui controls sobre totes les armes, municions, armament i materials connexos i sobre totes les transferències.

- Una regulació sòlida en els sistemes de concessió de llicències, transparència i presentació d’informes.

I pel que fa a la proposició sobre el 2on Pla de Drets Humans, Nuet insta el Govern a impulsar, aprovar i consolidar aquest pla durant el primer semestre de la present Legislatura:

- Seguint les recomanacions recollides en el ‘Manual per elaborar un Pla Nacional de Drets Humans’ de l’Alt Comissionat de Nacions Unides i portant a terme, entre d’altres mesures, un diagnòstic o avaluació de la situació actual dels Drets Humans. 

- Incorporar-hi compromisos i mesures concretes, tant de política exterior com de política interior, objectius clars i indicadors mesurables i terminis.

- Vincular a totes les institucions de l’Estat en el seu compliment i desenvolupament, destinant els mitjans suficients a tal efecte.

- Assegurar la participació de la societat civil en l’elaboració i seguiment del pla i establir mecanismes de transparència i rendició de comptes a la mateixa.

- Incorporar la presentació d’un informe anual per part del Govern per al seu debat en la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats, presentació de resolucions per part dels grups parlamentaris i la posterior emissió d’un Dictamen.


Imprimir compartir, comunitats virtuals
Joan Josep Nuet, candidat número 3 d'ICV-EUiA al Congrés.

© Esquerra Unida i Alternativa 2011
Doctor Aiguader, 10-12 Baixos 08003 Barcelona. Tel: 933.170.034 Fax: 933.179.251
euia@euia.cat - www.euia.cat

Twitter EUiA Facebook EUiA You tube EUiA Flickr EUiA