www.euia.cat | esquerra unida i alternativa
 Esquerra Unida i Alternativa
RSS
Actualitat
La Plataforma per un Civisme Popular de Manresa treballa per despenalitzar l'ús de l'aigua de les fonts públiques
Presentarà una moció en el pròxim Ple per eliminar varis articles de l'ordenança municipal
Dijous, 14 de febrer de 2013
Imprimir compartir, comunitats virtuals


Com ja va denunciar fa uns dies EUiA de Manresa, l'Ordenança del Civisme de l’Ajuntament de la ciutat està afectant a l'ús de les fonts públiques, un fet que segons la recent reactivada Plataforma per un Civisme Popular “ataca directament a les persones amb una situació econòmica més difícil, a les quals se’ls hi crea un sentiment de culpa i indefensió per haver de recórrer d'amagat a les fonts públiques per obtenir un bé de primera necessitat com és l'aigua”.

És per això que diferents entitats i organitzacions de la capital del Bages, entre elles EUiA, han impulsat la Plataforma per un Civisme Popular amb l'objectiu d'eliminar aquells apartats de l'ordenança municipal que penalitzen l'ús de l'aigua de les fonts públiques.

De moment, la plataforma té previst fer un acte reivindicatiu durant les Festes de la Llum, a més de presentar una queixa al Síndic de Greuges perquè valori els efectes de l'Ordenança del Civisme pel que fa a l'ús de les fonts públiques. Així mateix, presentarà una moció en el Ple municipal del pròxim dimarts, 19 de febrer, on s’exposa el següent:

Atès que l’aigua potable és un bé bàsic de primera necessitat, essencial per a la salut, l’alimentació, la prevenció de malalties, la higiene personal, la neteja domèstica i el bon desenvolupament de les persones en tots el àmbits.

Atès que l’accés a l’aigua és un dret humà fonamental, tal i com ho recull la Resolució 64/292 ‘Dret humà a l’aigua i al sanejament’ aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides, com ho inclouen diferents tractats internacionals, com per exemple la Convenció sobre els Drets de l’Infant en el seu article 24 apartat C (amb valor legal des de 1990, en tant que signat per Espanya), o com ho fa constar l’Organització Mundial de la Salut en diversos dels seus materials i en el text de referència Right to water.

Atès que el volum d’aigua mínim suficient per cobrir les necessitats ordinàries d’una persona és la quantitat de 100 litres per persona i dia, tal i com ho fa constar la Disposició Addicional Primera del Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre).

Atès que la greu situació econòmica i social que pateix la ciutadania dificulta l’accés a les condicions bàsiques de qualitat de vida.

Atès l’augment de impagaments del rebut de l’aigua per part dels usuaris i l’augment del cost del servei.

Atès que moltes persones i infants es veuen obligats a recórrer a les fonts públiques de la ciutat de Manresa per accedir a l’aigua potable.

Atès que l’Ordenança del Civisme de la ciutat de Manresa considera incívic agafar aigua de les fonts en grans quantitats.

Atès que l’acte d’agafar aigua de les fonts per garantir els elements més bàsics de salut, alimentació i higiene no pot ser considerat mostra d’incivisme en la situació econòmica i social actual.

Atès l’aplicació punitiva de l’Ordenança del Civisme està generant un sentiment de culpa i d'indefensió entre els usuaris que es veuen obligats a recórrer a les fonts públiques de manera habitual. 

Atès que la substitució de les multes econòmiques per mesures socioeducatives és continuar considerant aquest fet com acte d’incivisme i en cap cas resol el problema de l'accés a l'aigua.

Per tot això que hem exposat anteriorment, proposem eliminar els següents articles de l’Ordenança del Civisme: article 36.2 apartat C, article 36.2 apartat D, article  79 apartat E, i article 79 apartat F. 

Podeu consultar l'Ordenança de Civisme aquí.

 

 


Imprimir compartir, comunitats virtuals
Logotip de la plataforma manresana.

© Esquerra Unida i Alternativa 2011
Doctor Aiguader, 10-12 Baixos 08003 Barcelona. Tel: 933.170.034 Fax: 933.179.251
euia@euia.cat - www.euia.cat

Twitter EUiA Facebook EUiA You tube EUiA Flickr EUiA