www.euia.cat | esquerra unida i alternativa
 Esquerra Unida i Alternativa
RSS
Actualitat
Joan Mena a Rigau: "Recuperi el diàleg amb la comunitat educativa i no tanqui escoles"
El portaveu adjunt d’ICV-EUiA al Parlament, va fer ahir una dura interpel•lació al Govern acusant la consellera d'Ensenyament “d’aplicar destralades a l’educació pública” en benefici d’interessos religiosos o econòmics pel damunt dels pedagògics
Dijous, 28 de febrer de 2013
Imprimir compartir, comunitats virtuals


Interpel·lació del portaveu adjunt del grup parlamentari d’ICV-EUiA, Joan Mena, en el Ple:

 

Des del grup parlamentari d’ICV-EUiA vam voler fer en aquest ple la interpel·lació que ens pertoca preocupats intensament per la gestió que des de la Conselleria d’Ensenyament s’està fent de l’oferta educativa al nostre país.

 

Dedicaré només uns minuts a parlar de la forma en què vostè ha avançat aquesta mala notícia. Després ja en parlaré del contingut que, certament, és el que més ens preocupa. Novament, i com ja ens té acostumats en la seva gestió des que va ser nomenada consellera d’Ensenyament, vostè ha pres una mesura d’aquestes dimensions i d’enorme transcendència per a la vida social i quotidiana de Catalunya d’esquenes a la comunitat educativa. Jo diria més. Vostè ha pres aquesta mesura amb una prepotència administrativa que l’escola pública no es mereix. Vostè va convocar una roda de premsa per anunciar les escoles que es tancarien, va dir que serien set entre els tancaments, la unificació d’escoles i la reconversió en centres de secundària. No va tenir la delicadesa, que des d’ICV-EUiA entenem que hauria de ser obligació de qualsevol conseller, de fer una comunicació prèvia a les AMPAs, els claustres de les escoles, els equips directius ni tan sols, senyora Rigau, als Ajuntaments de les localitats afectades que tenen les competències en planificació escolar.

 

Per tant, vostè serà conscient que no es pot treballar ni planificar amb rigor des de l’administració pública amb aquest nivell d’incertesa, d’incompliment dels acords i de no fonamentar-se en dades objectives. Des d’ICV-EUiA li demanarem que la planificació escolar no tingui en compte, com fa vostè, les dades demogràfiques de la zona educativa pel curs següent sinó que tinguem en compte les dades demogràfiques a cinc anys vista perquè ens permetrà evitar el tancament d’escoles que, en un futur, ens tornaran a fer falta com ja els va passar a vostès en els anys 90.

 

Anem al fons de la qüestió. Al contingut. I deixem la forma.

 

Començaré per explicar-li, potser vostè ja les coneix, però va bé tenir-les presents per abordar el debat, les dades significatives d’algunes d’aquestes escoles. No les citaré a totes per qüestions de temps, però sí les més significatives.

 

Escola Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda

 

Una localitat amb 26.000 habitants i amb perspectives de creixement, hi ha previstos dos barris més i en un d’ells ja comencen a viure nous veïns. Hi ha cinc escoles públiques i dues de concertades. Una escola que està allotjada en un espai cedit per l’Ajuntament de Santa Perpètua perquè vostès han incomplert el compromís de construcció d’una nova escola a la localitat, que nosaltres li exigirem. L’escola dels Aigüerols té pre-demanda suficient per a l’escola ja que 22 germans han expressat la seva voluntat de matricular-se. I una cosa important que avui ens confirmava l’AMPA i l’alcaldessa de la localitat: l’escola Els Aigüerols és l’escola amb més sol·licituds en primera opció de tota la localitat. I en tota aquesta zona de residència de Sant Perpètua no hi ha cap plaça d’escola pública ofertada més.

 

I vostè ha situat que en una escola on les famílies estan molt contentes i satisfetes pel model d’escola de proximitat implantat, avui, tal i com ens comentava una mare de l’AMPA, la seva filla li pregunti: “Què passarà amb la nostra escola, mama?”. D’això se’n diu generar incertesa sense necessitat.

 

Escola Xarau de Cerdanyola

 

L’escola Xarau està ubicada als barris de Xarau i La Farigola de Cerdanyola del Vallès, uns barris on el nombre de nenes i nens és de 163 i amb l’eliminació prevista per vostè només s’ofertarien 50 places públiques en aquesta zona del municipi.

 

Escola Gil Cristià de la Selva de Camp

 

El que fan amb aquesta escola és traslladar l’única línia de P3 que actualment existeix i desplaçar-la a l’escola Abel Ferrater que està geogràficament situada fora del centre de la localitat, per tant, deixen vostès la zona centre de la Selva del Camp exclusivament amb oferta concertada. Així doncs, el municipi mantindrà les tres línies de P3 a la Selva, concentrades les dues línies públiques a l’escola Abel Ferrater de les afores de la població i la única línia concertada al centre de la localitat. Així doncs, senyora Rigau, vostè expulsa novament l’oferta pública en benefici de la concertada i impedeix que les famílies del centre de la localitat, per qüestions evidents de mobilitat i proximitat, matriculin els seus fills i filles a l’escola concertada.

 

Escola del Poblenou de Pineda de Mar

 

Vostè, ahir a última hora de la tarda, va mantenir una reunió amb l’alcalde de Pineda de Mar per tal de fer-li una oferta. Jo diria, senyora Rigau, que li va traslladar un ultimàtum. I així ens explicaven que ho havien viscut les famílies. Va proposar que garantirien un any més l’oferta de P3 a canvi que es renunciés a la reivindicació de la construcció de la nova escola compromesa a la localitat.

 

Finalment, s’ha arribat a un acord amb els grups polítics de l’Ajuntament de Pineda de Mar de quatre punts:

1. Mantenir un any més les matriculacions de P3.

2. Mantenir el centre obert fins al curs 2016-2017.

3. Que la fusió entre el centre Antoni Doltra i l’Escola Poblenou sigui compartida i amb diàleg entre les dues comunitats educatives i que no sigui una absorció.

4. Un cop tancada l’escola Poblenou, als alumnes se li ha de garantir unes instal·lacions adequades i de qualitat.

Per tant, senyora Rigau, sort en tenim de la coherència, el seny i la defensa que es fa des del territori de l’escola pública. De tothom que sent la pressió i la mobilització del territori. Des del grup municipal de Pineda de CiU, d’ERC, del PP, del PSC, i d’ICV-EUiA, que són els grups que han firmat aquest acord. Un acord d’urgència davant de l’amenaça de tancament amb la que vostè va seure a la taula.

 

Tornant a la seva roda de premsa, vostè va anunciar el tancament de set escoles públiques (ara ja ha començat a rectificar i, sincera i honestament jo li dono l’enhorabona. Espero que rectifiqui fins evitar el tancament de totes). Però va anunciar també la supressió de 62 o 63 línies de P3 d’oferta pública i fins a 11 o 12 línies de P3 d’oferta concertada.

 

Igual que ens preocupa el tancament de les escoles públiques a Catalunya i ja li avanço que serem bel·ligerants en aquest aspecte: serem bel·ligerants en aquesta cambra però també al carrer, per defensar la nostra escola pública. Perquè no és de vostè. Vostè no pot fer i desfer com si fos propietat del govern; l’escola pública, senyora Rigau, és patrimoni dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. És més, és patrimoni fonamentalment de les persones que no tenen cap altra patrimoni que el que és públic. És l’herència que han deixat els pares i mares a les persones que no hereten propietats, sinó que hereten drets i serveis públics.

 

Deia que ens preocupa també l’anunci de supressió de les línies d’oferta pública en P3 que vostè també va avançar en roda de premsa. I ens preocupa per tres motius fonamentalment:

1.No compartim ni defensarem i intentarem evitar que es suprimeixi oferta d’escola pública mentre es manté el concert a l’escola privada fonamentalment religiosa. En totes i cadascuna de les zones on previsiblement la Conselleria tancarà oferta d’escola pública de P3, a la vegada mantindrà el concert a escoles privades religioses.

Aquesta és, senyora Rigau, l’obvietat i l’objectivitat que demostra que darrera d’aquest cop de destral, perquè ara el que vostè fa ja no són tisorades ara són cops de destral, a l’escola pública. Hi ha l’objectivitat, dic, d’un rerefons ideològic o de defensa dels interessos econòmics d’algú. ICV-EUiA li preguntem expressament: quins interessos (ideològics o econòmics) està defensant vostè com a consellera d’Ensenyament que passen per sobre dels interessos dels nens i les nenes catalanes i per sobre dels seus drets?

2. Segona preocupació.

Crec que vostè és conscient que el tancament d’una línia de P3 avui és iniciar el procés de tancar una escola en un marge de quatre, cinc o sis anys. És a dir, el drama que estan vivint aquests dies les famílies de set escoles públiques a Catalunya que confien en un equip de professorat, en unes instal·lacions tot i que siguin en mòduls prefabricats, en uns centres que tenen la capacitat de lligar-se a l’entorn i implicar en el model pedagògic al conjunt de les famílies, el drama de les famílies d’aquestes set zones del país, senyoraRigau, en quatre, cinc o sis anys es pot convertir en el drama de 62 o 63 zones més.

 

Per tant, senyora Rigau, des d’ICV-EUiA li exigim que es marqui una línia vermella en el mapa injust, insolidari i desigual de les seves retallades: una línia vermella ha de ser la d’evitar el tancament de cap plaça d’oferta educativa pública a Catalunya mentre es mantinguin concerts amb escoles d’elit, amb escoles que segreguen per sexes, amb escoles que defensen interessos religiosos o amb escoles que fan de la pedagogia i l’educació un negoci

3. I la tercera preocupació que suposa la supressió d’una línia de P3.

Cada vegada que vostè anuncia la supressió o l’eliminació d’una línia de P3 a l’oferta pública catalana, el que està fent, de debò, és convidar les famílies a matricular els seus fills i les seves filles a les escoles concertades religioses.

 

Quan vostè anuncia que tanca 63 línies d’oferta pública per 11 d’oferta concertada el missatge que vostè trasllada és que el seu model, el model del seu govern i per tant el futur de l’educació a Catalunya només es pot garantir des de l’oferta privada.

 

Aquest missatge, senyora Rigau, vostè és conscient i ha triat el moment del curs escolar en què el fa. I el fa en un moment transcendental: a les portes del període de matriculació escolar que començarà el proper dia 11. Quan les famílies, que tenen una alta preocupació sobre aquest tema, han d’optar a qui confien el futur educatiu dels seus fills.

 

Crec que vostè ha de ser conscient que quan anuncia, de la manera en què ho va fer o l’estratègia que fa servir ara que és amenaçar amb el tancament d’una línia de P3 si no hi ha prou matriculació, el que està fent és ferint de mort una escola pública, convidar a les famílies a matricular-se en un altre centre (si pot ser concertat religiós millor) i, per tant, garantir-se el tancament de l’escola en un futur proper.

 

Aquests tres punts que li comentava són cabdals per la situació en què vostè està abocant l’escola pública. Amb aquesta mesura, senyora Rigau, vostè fa que l’oferta pública sigui subsidiària de la privada. Aquesta és la seva estratègia i aquest és el rerefons ideològic que hi ha al darrera de les seves destralades.

 

Però aquesta mesura també suposa un efecte dominó. Aquest volum d’alumnes que es queden sense escola s’hauran d’encabir en altres escoles que ja estan en la ràtio prevista, així doncs, de facto, vostè està començant a aplicar les ràtios que planteja la LOMCE, fixant-les en 28 alumnes per aula. Una llei, la LOMCE, que, tot i que vostè la critica públicament i escenifica amb gestos de discrepància amb el ministre Wert, a la intimitat es refrega les mans perquè serà un instrument potent per poder aplicar el model d’escola que vostè i aquest govern té al cap.

 

Acabo, senyora Rigau, amb 5 peticions:

1. Faci del diàleg amb els ajuntaments, amb les AMPAs i amb la comunitat educativa en general l’eina fonamental de la planificació educativa. No pot ser que els ciutadans s’assabentin que els hi tancaran l’escola dels seus fills pel telenotícies.

2. No travessi la línia vermella de tancar escoles públiques. Tancar una escola pública, avui, és matar les il·lusions en un projecte educatiu tant del professorat com de les famílies.

3. Faci servir el concert com el que és, una eina de planificació. No pas un dret per se. Impedeixi el tancament de cap escola o la supressió de cap línia mentre es mantinguin concerts amb escoles concertades religioses o que prioritzen l’interès econòmic per sobre del pedagògic.

4. Tingui en compte les realitats territorials de cada zona educativa a l’hora de planificar l’oferta. No pot ser que nuclis poblacionals, com el Poblenou de Pineda, que estan geogràficament allunyats de la resta del nucli urbà no tinguin un centre educatiu públic de proximitat.

5. Ajudi i acompanyi les famílies, de forma honesta, cap a l’oferta pública, que és la seva obligació. I no faci com ara, que recomana implícitament matricular-se en centre privats religiosos.

Acabo ja, senyora Rigau, aquest matí el president Artur Mas ens deia a tots els grups, en la seva compareixença, que “quan hi ha problemes al país, cal que treballem tots junts”. Apliqui’s vostè, consellera, aquesta màxima: treballi amb tota la comunitat educativa, treballi amb tots els grups que tenim voluntat honesta de solucionar aquests problemes i treballi amb la realitat del territori i deixi’s d’anuncis a la premsa que indignen, amb raó, les famílies catalanes.

 

Rèplica del diputat Joan Mena sobre el paper del concert

 

Des del nostre grup són conscients d’un tema fonamental en tot això, i és que partim de la base, senyora Rigau, que és de la qual vostè ha parlat aquest matí en la part de sessió de control al Govern i que ens allunya fonamentalment. ICV-EUiA tenim clar que el concert és un instrument de planificació escolar, però no és un dret. El dret és el dret a l’educació i el concert una eina per garantir l’escolarització de tothom. Vostè el que està fent és posar les eines que la llei li permet per sobre dels drets de les famílies i, particularment, dels nens i les nenes.

 

Aquest aspecte, coneix vostè perfectament, que va ser una de les grans mancances que des d’ICV-EUiA vam trobar a la LEC i que ens van allunyar considerablement de la Llei d’Educació de Catalunya. El nostre grup volíem que aquest aspecte quedés blindat a la LEC i malauradament no va ser així.

 

Segurament em dirà, i té vostè raó, que hi ha escoles concertades que estan fent una molt bona tasca educativa i es fonamenten en projectes pedagògics innovadors. Però vostè sap que, avui, és l’escola pública qui garanteix l’escolarització per a tothom en criteris d’igualtat d’oportunitats, cohesió i justícia social.

 

Criteris pel tancament

 

Aquest matí vostè parlava que s’ha basat en tres criteris per desmantellar aquestes escoles públiques: la davallada demogràfica, les escoles que al cent per cent fan classes en mòduls prefabricats i els grups bolets.

 

Moltes d’aquestes escoles que vostè ha anunciat el tancament, comparteixen una cosa: són escoles de proximitat, amb una forta implicació de les AMPAs i de les famílies i, per tant, amb un projecte pedagògic innovador fonamentat en aquest aspecte.

 

Pares i mares al Parlament

 

Competència número 8: competència social i ciutadana. Consisteix en una sèrie d'habilitats socials, el coneixement de l'entorn comunitari i l'educació en valors. Una persona competent en aquestes destreses pot emetre un judici crític sobre la realitat que l'envolta, després d'haver-se informat sobre el seu funcionament, i actuar-hi. També té clara l'escala de valors que el mou (autoconeixement) i escull preferentment les conductes que afavoreixen la cohesió social, com ara la solidaritat.

 


Imprimir compartir, comunitats virtuals
El diputat Joan Mena amb els pares i mares de l'escola Poblenou de Pineda de Mar, durant la tancada que van protagonitzar (imatge d'arxiu).


 Vídeos relacionados

28 / 02 / 2013
28 / 02 / 2013

© Esquerra Unida i Alternativa 2011
Doctor Aiguader, 10-12 Baixos 08003 Barcelona. Tel: 933.170.034 Fax: 933.179.251
euia@euia.cat - www.euia.cat

Twitter EUiA Facebook EUiA You tube EUiA Flickr EUiA