www.euia.cat | esquerra unida i alternativa
 Esquerra Unida i Alternativa
RSS
Actualitat
L'Esquerra Plural plantejarà al Congrés auditar el deute per a detectar-ne la part "il·legítima" i "odiosa" i reclamar que no es pagui
El portaveu econòmic del grup d'IU, ICV-EUiA, CHA, el jove diputat Alberto Garzón, defensarà la iniciativa que pretén per primera vegada a Espanya analitzar els diferents contractes de deute públic que té subscrits el Tresor per identificar les raons que van motivar cada emissió, amb qui s’ha contractat o per quines quantitats
Divendres, 08 de març de 2013
Imprimir compartir, comunitats virtuals


El grup de L’Esquerra Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) defensarà el pròxim dimarts en el Ple del Congrés una proposició no de llei en la que planteja demanar al Govern una auditoria del deute públic espanyol amb l’ objectiu de detectar quina part és "il·legítima i odiosa" i reclamar que no es pagui.

El portaveu econòmic d’IU-ICV-EUiA-CHA, Alberto Garzón, serà l’encarregat de defensar la iniciativa, que té com objectiu realitzar "per primera vegada a Espanya" una anàlisi detallada sobre els diferents contractes de deute públic que té subscrits el Tresor per identificar les raons que van motivar cada emissió, amb qui s’ha contractat o per quines quantitats.

D’aquesta manera, es podrien "identificar els contractes que es poden considerar de 'deute odiós'", concepte recollit en la doctrina econòmica internacional i que ha estat usat en diferents ocasions, com per Estats Units amb Cuba enl1898, a Argentina el 2011 o a Equador el 2007.

No obstant, el diputat malagueny, vinculat amb el moviment 15-M, reconeix que "allò complicat seria acordar una definició de d’aquest 'deute odiós'", de la qual cosa hauria d’encarregar-se una comissió d’experts de diferents àmbits de la vida social i econòmica, "incloent a les múltiples organitzacions especialitzades" en aquest tema que treballen amb aquest concepte, per a poder "declarar il·legítima aquesta part del deute i no pagar-la".

Obrir el debat

Tot i que el portaveu econòmic de L’Esquerra Plural és conscient de les poques possibilitats que aquesta proposició no de llei té de sortir endavant en la cambra baixa, la seva intenció és "obrir el debat" sobre l’actual nivell de deute, el seu ritme de creixement i també sobre el context en el qual s’ha generat.

"No es tracta de buscar una solució definitiva, sinó de contextualitzar la situació", argumenta Garzón, recordant que les normes per les que fins ara s’ha regit el sistema de finançament públic són "enormement injustes" donat que el Banc Central Europeu (BCE) "posa a disposició de les entitats financeres un finançament molt barat i pràcticament il·limitat" mentre que els estats "tenen que recórrer exclusivament als mercats financers de deute" i paguen als mateixos bancs "tipus d’interès molt elevats".

Quelcom, a judici del jove diputat d’IU, "paradoxal" donat que "gran part del finançament obtingut per l’Estat ha tingut com a destí el salvament del sistema financer o d’altres entitats empresarials" i que tant el Govern com les institucions europees han "rescatat" a tot el sector bancari espanyol.

"Seguim un camí perillós"

En la seva proposició, el diputat cita dades d’Eurostat segons les quals el deute públic ha passat del 59,4% del PIB a l’any 2000 al 85,3% el 2012, i segons els Pressupostos d’aquest any assolirà el 90,5% quan acabi l’exercici. Això significarà un total de 728.000 milions d’euros, més 38.589 milions d’interessos.

Front a això, les previsions de creixement econòmic apunten a una contracció del PIB i una major minva dels ingressos, "fins el punt de fer insostenible el ritme de creixement del deute públic", que ja suposa un "llast" per als serveis públics, que perden recursos que se estan destinant al pagament dels interessos.

"Aquesta és una perillosa senda que uneix socialització dels deutes privats, creixement de l’endeutament públic, recessió econòmica i pes creixent de la càrrega financera. No és aquest un problema que pugui resoldre’s amb més austeritat, sinó que manifesta la necessitat d’alliberar part del llast financer que suposa. Una cosa que hauria d’acompanyar-se d’una política expansiva per part del BCE i per un nou i molt diferent disseny de la UE", conclou la proposta.

 


Imprimir compartir, comunitats virtuals
El diputat d'IU Alberto Garzón a l'acte de campanya d'ICV-EUiA de Badalona.

© Esquerra Unida i Alternativa 2011
Doctor Aiguader, 10-12 Baixos 08003 Barcelona. Tel: 933.170.034 Fax: 933.179.251
euia@euia.cat - www.euia.cat

Twitter EUiA Facebook EUiA You tube EUiA Flickr EUiA